Tungmetaller i danske spisesvampe

09/12/2011

Der har i efteråret 2011 været nogle artikler refererende en spansk undersøgelse af blyindholdet i kantareller

  • http://jp.dk/nyviden/article1873061.ece
  • http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/kantareller-er-fulde-af-bly

Angiveligt skulle en indledende undersøgelse have vist, at kantareller blandt en række blandede svampearter var den art, der akkumulerede mest bly.
Undersøgelsens konklusion kan dog ikke umiddelbart overføres til danske forhold, da bl.a. mineralsammensætningen i danske jorde er anderledes. Man kan dog stadig holde sig til den regel, at plukker man svampe på uforurende grunde (altså undgå punktkildeforurening fra fx nedlagte lossepladser, Collstrop deponier etc!), så er risikoen for at få en kantarel med blyindhold over grænseværdien ikke overhængende.

Naturstyrelsen skriver følgende på deres hjemmeside:

“Svampe har en evne til at koncentrere tungmetaller. Tungmetaller er sådan nogle metaller som kadmium, kviksølv og bly. Tungmetaller er giftige for kroppen i store mængder. Derfor skal man undgå fødevarer med stort indhold af tungmetaller.

Svampene opsamler tungmetallerne fra deres omgivelser. Derfor skal du ikke plukke svampe ved stærkt trafikerede veje. Her kan jorden indeholde meget bly. Visse grunde, hvor der har ligget industri, kan være forurenede med tungmetaller. Du må aldrig spise svampe der har vokset på forurenet jord. Hold dig også væk fra tidligere lossepladser.

Når du derimod går i skoven lidt væk fra trafikerede veje, så er du på den sikre side med hensyn til tungmetaller.”

Hvis man kigger på følgende danske projekt (eksternt link til pdf), der kun indeholder få testede eksemplarer af de mest anvendte danske spisesvampe, så er det især Karl Johan, der træder ud, hvorimod kantareller ikke er de værste syndere. Især tungmetallerne bly og cadmium, samt sekundært kviksølv er synderne. Undlader du at plukke vilde svampe på forurenede grunde , burde der ikke være en risiko forbundet med indtagelsen. Den diffuse forurening fra disse tungmetaller er ikke stor.

 

Tags: ,